Vil ha lys på Geita og Løva

28.01.2014
lova

Vil ha lys på Geita og Løva
Svolvær Lysets By sender søknad til Vågan kommune.
Nå søker lysets by om å få lyssette de to kjente fjellformasjonene. Denne uke sendes brevet til Vågan kommune med forespørsel om tillatelse til å prøvebelyse. 

"Felles for begge prosjektene er at søknaden gjelder for en lyssesong oktober til april innenfor en 3 år periode. Forhåpentligvis lyssesongen 2015/16. Tiltaket strider ikke mot noen bestemmelser i lovverket, dette i følge saksutredning fra tidligere behandling i kommunen av lignende søknad. Resultatet av behandlingen av søknaden vil allikevel være retningsgivende for styret i Svolvær Lysets By."

     Kontakt:

     Web: Lysetsby.no
     Address: post@lysetsby.no
     Web design: Conit AS